Roepsteen

Guillotinemolen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WANDELVERSLAG

“Op zoek naar de oorsprong van de Molenbeek”, wandeling van donderdag 01 maart 2012 te Balegem

Van op de “roepsteen” voor de Sint-Martinuskerk werden de 31 wandelaars door belgerinkel samengebracht voor de start van een wandeling door een mooi stukje “Land van Rhode”. De wandelleider schetste eerst de herkomst van de naam Balegem. “Gem” komt van “heem” en betekent woonplaats. Een zekere “Baldulo” zou zich in vroegere tijden hier gevestigd hebben en via tal van omvormingen in uitspraak is het “Balegem” geworden.
Even op stap in het centrum en we stonden aan de Molenbeek waarop reeds in 1446 een watermolen vermeld is. Deze werkte als korenmolen tot 1953, maar nu rest enkel nog het indrukwekkende rad. Via een kerkwegel en de Poststraat kwamen we in de Driesstraat waar de statige “villa des hortances” (met art nouveau inslag) onze aandacht trok.
Nu wandelden we in glooiend open landschap (spijtig had de weermaker voor wat duister weer met nevel gezorgd) met afwisselend weide- en akkerland dat doorgroefd was met diepe beken. Deze laatste zorgen voor de aanvoer van water naar de Molenbeek toe.
Na het dwarsen van de verbindingsbaan Balegem-Velzeke (Zottegem) kwamen we in Terstraten om vervolgens nogmaals de spoorweg Gent-Geraardsbergen te kruisen. Hier wijst de wandelleider op het historische nut van het fijnmazig spoorwegennet met stationnetjes in elk dorp (in Balegem zelfs 2). Het zorgde ervoor dat tijdens de industriële revolutie (rond 1900) er in Vlaanderen geen plattelandsvlucht was naar de industriesteden.
Verder wandelend stapten we over de oorsprong van de Molenbeek, hier enkel een normale beek in een drassige vallei. Even verderop konden we de aanleg van een bufferbekken zien dat er moet voor zorgen dat bij langdurige, hevige regenval de lager gelegen gebieden in Gontrode en Melle gespaard blijven van overstroming.
In de straat “Broek” eisten 2 hoeves onze aandacht. Op nr. 29 is de resterende schoorsteen getuige van de vroegere jeneverstokerij Thienpont die tot de 1ste wereldoorlog actief was. Even verderop in nr. 19 trok de “kokette” gevel van een boerderij  onze aandacht. Hier zou reeds in 1749 een cichoreibranderij gevestigd zijn.
Even verder kwamen we in de straat “Berg” (wat we ook voelden) en zagen we aan de rechterkant de silhouetten van de steengroeve waar Balegemse steen (goed bewerkbare witgeelachtige kalkhoudende zandsteen) gewonnen wordt. Miljoenen jaren terug werden hier overblijfselen van in de zee levende organismen afgezet, vandaar dat er heel wat fossielen te vinden zijn. De steen wordt gevonden in lagen, de zogenaamde  “schollen”, met harde kern tussen zandlagen. Heel wat historische kerkelijke en wereldlijke gebouwen in Oost-Vlaanderen werden met die steen opgetrokken, zoals in Gent de Sint-Baafskathedraal en het Sint-Pietersstation en in Oudenaarde de Sint-Walburgakerk.
Op de “bergkam” rond het dorp werden we aangetrokken door de statige Guillotinemolen. Deze stenen “bergmolen” werd opgetrokken tijdens het Frans bewind in onze streken omstreeks 1798, vandaar de naam.
Het was een olieslagerij en korenmolen die tot 1955 in werking bleef en nu beschermd is.
Afdalend naar het dorp zien we nog een schoorsteen, een restant van het textielfabriekje Robijns. Later vestigde zich hier brouwerij “De Fontein” en zo zie je maar dat Balegem ook een industrieel verleden heeft.
Na al dat wandelen, uitleg betreffende erfgoed en geanimeerde gesprekken onderling deed een pannenkoek met een kop koffie en een ferm glas bier, in Taverne “’t Excuus”, bijzonder veel deugd.

Georges Demeester
Wandelleider van de dag


 

 

 

©copyright 2008 daniel.verbeke | feedback