BANKET VAN ZONDAG 27 OKTOBER 2013

Zoals het sedert al ruim een halve eeuw gebruikelijk is begonnen we ook dit jaar de banketdag van onze kring met een plechtige herdenkingsmis voor de overleden leden.
De gezongen mis werd opgedragen in de kerk Sint-Pietersbanden te Merelbeke, en het is geen toeval meer dat dan ook de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Merelbeke haar patrones viert met een dankmis en tevens herdenkingsmis voor hun leden. De plechtige eucharistieviering werd niet alleen opgeluisterd met gezang maar ook met harmoniemuziek. Muzikale uitvoeringen werden gebracht bij de Intrede (1), tussen de 1ste en de 2de Lezing (2), bij de Offerande (3), tijdens de Communie van de talrijke kerkgangers (4) en vóór het Slot (5).
In zijn homilie ging de celebrant nader in op de lezing uit ‘Het Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas’; 18, 9-14. De parabel van de farizeeër en de tollenaar leert ons dat we aandacht en eerbied moeten hebben voor de medemens, alsook ootmoedig en deemoedig moeten zijn.
Later op de dag zouden we nog iets in die zin horen.
Als einde van de Gedachtenis der Overledenen herinnerde Martine ons door voorlezing van hun naam en sterfdag aan de leden die ons in ’t voorbije jaar ontvielen. Ze vroeg ons om voor hen zingend te bidden.
Voordat we allen in vrede werden heen gestuurd bracht de harmonie onze gebeden als op een drafje tot aan de hemelpoorten. Hiervoor werden de musici bedankt met een spontaan en welgemeend applaus.
En dan ging het in galop naar de Salons Roskam. 
Na een uitgebreide receptie en nadat we waren aangezeten stond onze voorzitter Daniël op en zette de banketnamiddag in met een welkomsttoost. De heildronk was gericht naar alle aanwezige leden en de eregenodigden, de heer Jacques Haegemans, voorzitter van het Sociaal Fonds, en onze erevoorzitster Lieve Janssens en haar echtgenoot André. Erevoorzitters Jan Scheerlinck en Robert De Rudder (en echtgenote Agnes) lieten zich verontschuldigen.
Onze voorzitter verwelkomde in ’t bijzonder diegenen welke er voor de eerste maal bijwaren. Ze waren de afspiegeling van het feit dat al onze activiteiten ‘in de lift’ zitten, zoals hij het uitdrukte. Hij verwees naar het stijgend aantal wandelaars en vooral fietsers, maar ook naar het talrijke opkomen bij onze ledenbijeenkomsten. Vooral de bedrijfsbezoeken en daguitstappen zitten in de lift, zo moesten we voor onze voorjaarsuitstap naar Doornik en Aat twee bussen inleggen en voor onze najaarsuitstap naar het Atomium en het Vlaams Parlement een dubbeldeksbus.
Ja, zelfs de meerdaagse reis zit in de lift al gaat die nog niet tot de hoogste verdieping. Misschien geraken we tot daar in juni volgend jaar met onze meerdaagse reis naar Berlijn.
Daarop wenste Daniël ons een ‘smakelijk eten’ toe.
Wat stond er op de menukaart?

Romig Soepje van Waterkers verfijnd met gerookte Rivierpaling

Stoofpotje van de Noordzeevisser
(3 soorten Vis met Kreeftensaus)

Mechelse Koekoek met romig sausje van Morieltjes en “fine Champagne Cognac”

Ananas uit de Ivoorkust, geflambeerd met Kirsch vergezeld van Hazelnootijs

Mokka en Versnaperingen

Nadat de ‘Mechelse Koekoek’ was verorberd richtte de heer Jacques Haegemans een woordje tot ons.
Hij wenste de kring proficiat met de meer dan 140 aanwezigen en bedankte de bestuursleden voor hun onvoorwaardelijke inzet (applaus).
De Sofo-voorzitter had het over de wereld- en andere problemen waarvoor er zo moeilijk een oplossing of vergelijk kan bereikt worden. De oorzaak hiervan is dat de gezagdragers naast mekaar leven in functie van hun eigen persoontje (hun eigen ego). Zo komen er geen oplossingen voor de controversen en de extremen.
Die komen er alleen maar als er ootmoedig eerbied en aandacht is voor de medemensen.
Vriendschap moet er zijn zoals die bestaat in onze kring, dan pas kan men vrij en gelukkig samenleven.
De heer Haegemans sloot af met vier mededelingen (boodschappen zoals hij ze noemde):

 1. KBC telt over de 6000 gepensioneerden en dat aantal groeit jaarlijks aan met 300 à 500.
 2. Sofo vraagt aan de kringvoorzitters maar ook aan de leden om advies i.v.m. verbeteringen aan ‘Trefpunt’.
 3. De onderhandelingen omtrent de verlenging van de groepverzekering Hospitalisatie verlopen gunstig.
 4. Hou donderdag 25 september 2014 vrij want Sofo viert dan zijn 25-jarig bestaan!

Daarna werd er nog ruimschoots genoten van het dessert en de mokka met versnaperingen.
Al koekeloerend van voldoening zijn we dan naar huis getrokken!

                                                                                                                 Verslag: Daniël Van Renterghem

 1. ‘River of life’ van de Amerikaan Steven Reineke.
 2. ‘Laputa (The floating Island)’: deel 3 uit Gulliver’s Travels van Bert Appermont.
 3. ‘A whole new world’ uit Aladdin van het Amerikaans-Brits duo Alan Menken & Tim Rice –
  arrangement: Frank Bernaerts.
 4. ‘Can you feel the love tonight’ met trompetsolo uit The Lion King van de Britten Elton John & Tim    Rice – arrangement: Frank Bernaerts. De jonge trompetvirtuoos was Marijn De Munter.
  De trompet was eigenlijk een andere kornuit uit de trompettenfamilie, nl. een kornet.
  De toon van de kornet is minder mild dan die van de bugel, maar duidelijk milder van dan die van de trompet.
 5. ‘Haexdonck’ van Guido De Ranter, tot 2010 dirigent van de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht. Het werk is geïnspireerd op het leven van kanunnik Jacobus Muyldermans (Sint- Rombouts te Mechelen en werd gecomponeerd als herdenking van de 150ste verjaardag van diens geboorte.

 

 

 

©copyright 2008 daniel.verbeke | gastenboek | feedback