Daniël Verbeke

Paul Saye

Roskam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANKET VAN ZONDAG 22 OKTOBER 2017

Onze banketdag begon in de kerk van Sint-Pietersbanden te Merelbeke met een plechtige Eucharistieviering voor de overleden kringleden. Het was tevens een gezinsviering met de vormelingen voor 2018.
Deze keer was er geen Braziliaans koor, zoals de vorige twee jaar, maar een vijfkoppig Filippijns dameskoor, waarvan één begeleidde op gitaar. Geen Braziliaanse uitbundigheid maar ingetogen, nederig gezang.
Het was ook Wereldmissiedag. De predikant wees ons er op dat wij allen missionarissen zijn, niet in woord maar in al onze kleine dagelijkse goede daden.
Met die opsteker spoedden we ons na de viering naar de ons vertrouwde Salons Roskam voor de receptie.
Na het aperitief en nadat we allen waren aangezeten nam onze voorzitter, Daniël, het woord en hield zijn welkomstrede. Hier de nagenoeg integrale rede:
“Beste vrienden, in naam van het gehele bestuur heet ik iedereen hartelijk welkom op ons jaarlijks banket.
Vandaag mogen wij volgende genodigden welkom heten:
De heer Paul SAYE, voorzitter van het Sociaal Fonds en zijn echtgenote. Dankzij de sponsoring van SOFO kunnen de kringen hun werking blijven verderzetten. Wij willen hem hiervoor hartelijk danken.
Tevens verwelkomen wij als erevoorzitters:
De heer Robert De Rudder.
Mevrouw Lieve Janssens en echtgenoot André.
Sinds het banket van vorig jaar hebben wij afscheid moeten nemen van 14 leden. De mis van deze morgen was dan ook ter nagedachtenis van deze overleden leden. De leden die er om gezondheidsredenen niet bij kunnen zijn wensen wij een spoedig herstel toe en wij hopen hen dan ook volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen.
Dit jaar mogen wij 148 deelnemers verwelkomen. Ondanks een aantal afwezigen die er vorig jaar wel bij waren stellen we met groot genoegen vast dat er steeds meer nieuwe leden belangstelling hebben voor dit jaarlijks samenzijn. Het is dan ook een ideale gelegenheid om oud-collega’s te ontmoeten maar ook om contact te leggen met andere leden. Het sociaal contact tussen de leden blijft ook het hoofddoel van de kringen!
Uw aanwezigheid op dit hoogtepunt van ons kringjaar is voor het bestuur het bewijs dat onze leden de inspanningen die het bestuur een heel jaar doet, om een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan activiteiten aan te bieden, gewaardeerd worden! Waarvoor dank vanwege het gehele bestuur!”
Daarop verwees hij naar het succes van onze dagreizen met een maximaal aantal deelnemers, maar ook naar de mindere interesse voor de meerdaagse reizen. Daarom was de reis naar Londen (voorlopig) de laatste meerdaagse reis. Er zal voor de toekomst naar alternatieve mogelijkheden worden uitgekeken.
Zijn speech ging verder met:
“Ons lentefeest werd dit jaar opgeluisterd door het Miljan Trio dat met zijn Sloveense en Oostenrijkse muziek heel wat leden kon bekoren. Door dit succes hebben wij het trio reeds geboekt voor ons lentefeest van volgend jaar! Voor ons eindejaarsfeest hebben wij Lieven Debrauwer, die we verleden jaar leerden kennen met zijn programma “Parfum, een passie”, opnieuw uitgenodigd maar ditmaal met een liedjesprogramma.
Alle aanwezigen zullen opnieuw kunnen deelnemen aan een grote tombola met alweer een variatie aan mooie prijzen. Wij hopen dan ook op een talrijke opkomst voor het laatste feest van dit jaar!
Voor een volledig overzicht van al onze activiteiten van dit jaar verwijs ik naar onze statutaire vergadering, die hier zal plaatsvinden op dinsdag 9 januari 2018 en waarop ik jullie dan ook van harte uitnodig!
Voor een overzicht van de activiteiten voor volgend jaar verwijs ik naar ons maandelijks krantje en onze website waar al deze activiteiten, van zodra ingevuld, zullen vermeld worden.
Als primeur kan ik nu al mededelen dat onze kring volgend jaar wenst te starten met een petanqueclub. Daarover zal er in het krantje van december een peiling gepubliceerd worden waarmee de eventueel geïnteresseerden zich kenbaar kunnen maken. Als er genoeg interesse blijkt te zijn zou dit vanaf januari 2018 om de 14 dagen kunnen plaatshebben.
Alvorens af te sluiten wil ik mijn oproep van vorig jaar nogmaals herhalen! Van de 5 openstaande vacatures in het bestuur is er nog maar 1 ingevuld. Ik richt dus nogmaals een oproep tot de jongere leden om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie!
Laten we dan nu beginnen met datgene waarvoor we hier vandaag tezamen zijn: met vrienden en ex-collega's lekker eten en genieten van dit feest.
Ik wens jullie allemaal smakelijk eten en een gezellige namiddag.
Dank u.”
Dan werden we losgelaten op een:

“Symfonie van Zeetong, Rivierkreeft en Sint Jacobsvrucht met Bladspinazie,
Koriander  en  Currysausje”
*
“Licht gebonden Bouillon van Staartvis met fijne Groentjes, Lavas, Pernod en Dille”
*
“Tournedos van Fazantfilet met Ragout van Bospaddenstoelen, Butternutpompoen, Vleesjus met Portwijn en Truffeljus
en Aardappelkroketjes”
*
“Wandeling van Nagerechtjes Salons Roskam”
*
“Mokka”

Tussen de soep en de patatjes verleende onze voorzitter het woord aan de heer Paul Saye.
Vooreerst richtte hij een dikke proficiat tot de kring en het bestuur omdat onze kring onder alle kringen de kampioen is van de toetredende leden (T-leden). Dan had hij uitgebreide lof omtrent onze activiteiten, vooral voor de wandelingen. Hij had op onze website foto’s en video’s gezien van de prachtige natuurgebieden waarin wij wandelen. Hij wees op de kwaliteit, het plezier en de vriendschap die in onze activiteiten zijn te vinden.
Hij verwees ook nog naar de solidariteit tussen de leden, maar vooral naar het onderhouden van de contacten met de minder mobiele en (langdurig) zieke leden. “Breng hen een bezoekje en een geschenkje.”
Hij melde ook dat het Sociaal Fonds grondig zal worden hervormd en afgeslankt. Er zullen minder activiteiten worden ingericht en bestaande zullen nog doorgaan maar onder een andere (ingekorte) vorm.
Na nog “en geniet verder van het eten en de gezellige sfeer” konden we ons verder te goed doen aan de tournedos van fazantfilet en de wandeling maken langs het nagerechtenbuffet.
Na een lekkere mokka bij de nagerechtjes liepen de salons langzaam leeg, precies of we geen afscheid konden nemen van al dat lekkers.
Wat heeft dat alles gesmaakt!

Verslag: Daniël Van Renterghem


 

 

 

©copyright 2008 daniel.verbeke | gastenboek | feedback