WANDELVERSLAG

Verslag van de ‘Belle-wandeling’ op dinsdag 2 augustus 2016.

De weersvoorspelling voor 2 augustus was: vandaag lijkt het wel herfst. De hele dag kijken we naar grijze wolken. Af en toe miezert het. De wind waait stevig door uit het zuidwesten. We mogen tevreden zijn als we 20 graden halen.
De eeuwigdurende kalender van BZN gaf ons echter wel moed met de spreuk: “Wandel met je ziel in de zon”.

We zijn dus, zoals de andere wandelaars, met laarzen en gewapend met regenkledij en paraplu naar Denderbelle gekomen om er de aangekondigde ‘Belle-wandeling’ te leiden. Denderbelle maakt als fusiegemeente deel uit van Groot-Lebbeke.
Om 14.30 uur tekenden 19 wandelaars present voor deze wandeling.
Ingevolge de weersomstandigheden werd het traject van de wandeling aangepast en ingekort gezien langsheen de Vondelbeek het pad niet gemaaid was bij de laatste verkenning verleden vrijdag. Het hoge gras en een rietpartij, waar we doorheen zouden stappen, zou immers kleddernat staan na de zware regenval van vorige nacht en de miezerregen van vandaag.

Na een korte toelichting over de oorsprong van de naam Denderbelle (Belle in de volksmond) en de Tongenslijper (spotnaam voor Denderbellenaar) vertrokken we richting dorpsplein met rechts de Sint-Martinuskerk. Al in 1227 was er sprake van de parochie Denderbelle. Het kerkgebouw is verschillende keren verbouwd en vergroot. Eerst was het een kruiskerk. De laatste vergroting dateert van 1897 met de verlenging van de westelijke gevel in neogotische stijl. De kerk ligt aan de rand van het dorp wat afwijkt van de meestal meer centrale ligging van een kerkgebouw. Het gebouw werd ingeplant op de kruising van een weg komende van Brabant (verbinding Aalst met Dendermonde) en een doorwaadbare plaats door de Dender (wad), vlak bij de toenmalige burcht, het ‘Hof Ter Belle’.
Tegenover de ingang van de kerk sloegen we de Denderstraat in en volgden de wandelwegen langsheen de weilanden met koeien, bosjes en houtkanten tot aan de Bleekstraat en doorkruisten aldus het valleigebied van de Grote Beek. Hier stonden we oog in oog met een loslopende hond, die na enige aarzeling rechtsomkeer maakte en via een weiland zijn zwerftocht verderzette.

We sloegen verderop de Bleekstraat rechts in die doodliep aan een weide die begraasd werd door een eenzame Haflinger. Vanaf hier volgden we de Vossenwegel die, via een knuppelpad en langsheen een wilgenrij, ons leidde over de Oude Dender tot aan de Denderoever.
Tussen de Oude Dender en de Dender, die hier aangelegd is als vaart tussen Aalst en Dendermonde, volgden we de dijk stroomafwaarts tot aan de stuwsluis (veer) van Denderbelle. Deze sluis werd in 1946 gebouwd waardoor het mogelijk was, stroomopwaarts tot in Aalst, vervoer toe te laten voor schepen tot 600 ton. Later werd beslist om de sluis aan te passen voor schepen tot 1350 ton. De huidige sluis is 55 m lang en 7.5 m breed. Om de tonnage opnieuw te vergroten zijn er voor de nabije toekomst verbredingswerken gepland.

Via Veer bewandelden we nu het natuurreservaat Denderbellebroek. Het broek is een vochtig laaggelegen gebied met voornamelijk hooilanden, ongeveer 130 ha groot met een randzone van populieren- en elzenbossen.
Het gebied wordt door talrijke grote en kleine beken en greppels doorsneden en wordt, bij hoge waterstand van de Dender en overstromingsgevaar, als potpolder gebruikt.
Voorbij het geboortebos (links) volgden we rechts, via een bruggetje over de Oude Dender, een wandelpad dat ons leidde tot op de omringende dijk.
Tussen een weiland, waar drie mooie ‘Brabanders’ (Belgische trekpaarden) ons sierlijk in volle galop kwamen begroeten, en een maïsveld volgden we op de dijk onze route tot aan de Steenkouterbaan en het pompstation van de Steenbeek.
Frans en Lieve, onze geburen van Wieze, namen hier drie wandelaars onder hun hoede voor een afkorting. Zij zouden via de Steenkouterbaan rechts en de kerkhofwegel de Visstraat bereiken en de Oude Brouwerij bezoeken. Vervolgens  via de Sint-Maartensstraat, aan het Oud Gemeentehuis op Klein Gent, de beeltenis van de Tongenslijper gaan bewonderen en zo de startplaats bereiken.
Wij gingen de Steenkouterbaan verder links af tot aan het kruispunt met de Hoge Brug, die we rechts volgden tot het kruispunt met de Kruisstraat.

We sloegen de Kruisstraat in en konden de mooie voortuintjes van de bewoners bewonderen.
In een flauwe bocht naar rechts kreeg een mooie bloemenpartij zomerbloeiers, maar overwegend ‘bellekes’ (fuchsia’s), op de binnenkoer van een boerenhof onze volle aandacht.
Verderop sloegen we links de Bertstraat in tot aan de Dries. Deze volgden we links tot aan een wandelweg naast de verbindingsbeek tussen het gecontroleerd overstromingsgebied van de Vondelbeek, gekend als wachtbekken 6, en de Steenbeek. Zoals eerder gemeld werd het traject rechts naar en langsheen de Vondelbeek geschrapt.
We volgden dus deze wandelweg links tot even voorbij het pompstation aan de samenvloeiing van de verbindingsbeek met de Steenbeek tot aan de Hoge Brug.
Wat een waterhuishouding om overstromingen te voorkomen in Lebbeke en Dendermonde!
We kruisten Hoge Brug en volgden de Steenbeek via  een volledig overgroeid smal paadje, het leek wel een tunnel, tot aan de  Steenkouterbaan die we nu links volgden. Een leegstaand kapelletje stond er troosteloos bij. Via de kerkhofwegel en de Visstraat rechts kwamen we aan de Kramwegel. Deze wegel leidde ons recht naar onze startplaats.

De laatste 100 meter was de druilregen overgegaan in lichte regen, dus toch allen met de paraplu open.
In ‘Den Tongenslijper’ stonden  de tafels voorbehouden en gedekt in het overdekte terras en konden we genieten van een drankje en een hapje of lekkere pannenkoek. En dat het deugd deed!
Ook op een regenachtige dag kan de natuur mooi zijn.

Uw wandelleiders van de dag, Theo en Lieve.


 

 

 

©copyright 2008 daniel.verbeke | gastenboek | feedback