VERSLAG WANDELDAG

Wandeldag 5 juni 2018.

“Canisvliet”-wandeling

Voor de wandeldag in het Nederlandse Westdorpe waren 32 wandelaars ingeschreven.
De Baeckermat – vroeger een boerderij en nu een sfeervol ingericht restaurant met landwinkel – was de startplaats voor deze wandeldag.

Westdorpe is zo genoemd vanwege haar westelijke ligging ten opzichte van de stad Axel.
Het ligt langs de Graafjansdijk en is een mooi voorbeeld van een dijkdorp met lintbebouwing. Het is op één na het langste dorp in Nederland.

De ochtendwandeling (±7 km) bracht ons langs de Canisvlietse Kreek. Voor de grote afstand (±9 km) werd er een stukje op Belgisch grondgebied gewandeld.

Canisvliet is een poldergebied en natuurreservaat bij Westdorpe in de Nederlandse gemeente Terneuzen. Het totale gebied is 450 hectare groot. Hiervan is het natuurontwikkelingsgebied 100 hectare en wordt beheerd door het Staatsbosbeheer. 

De Canisvlietse Kreek is een zwak brak kreekrestant van 13,7 ha open water, gelegen langs het kanaal van Gent naar Terneuzen en de Belgische grens. Hengelsportvissers melden de vangst van snoek, snoekbaars, voorn, paling, zeelt en alvers.
Vóór 1962 was de kreek een onderdeel van een groter krekenstelsel waarvan ook o.a. de huidige Molenkreek bij Westdorpe deel uitmaakte. De poldergronden waren laag gelegen en daardoor nat en hadden een grote natuurwaarde. Bij de kanaalverbreding van 1962 hebben de kreken hun huidige vorm gekregen. De omliggende gronden werden opgespoten met baggerspecie en een gedeelte van de toenmalige kreek werd gedempt waardoor de Canisvlietse Kreek geïsoleerd werd van de Molenkreek.

Na de wandeling konden we genieten van een lekkere maaltijd in De Baeckermat en rond 14 uur waren we klaar om de Molenkreek te verkennen.

De Molenkreek, gelegen in de Canisvliet-binnenpolder, vormt de zuidgrens van de bebouwing van het dorp. Zij was ooit een zijgeul van de Sassche Vaart.
Naargelang de gekozen afstand (± 4,5 of ± 9 km ) kwamen we door de nabijgelegen polders en/of een stukje van Westdorpe terug naar De Baeckermat.
Wie dat wou kon na het wandelen nog genieten van iets lekkers naar keuze.
Het was een mooie wandeldag met een aangename temperatuur; alleen jammer dat de zon het zo moeilijk had om er door te komen.
Wij hebben er alvast van genoten, hopelijk jullie ook!

Verslag: Laurent en Lutgart


 

 

 

©copyright 2008 daniel.verbeke | gastenboek | feedback