WANDELVERSLAG

‘Meuleken ’t Dal’ en ‘Asper sas’-wandeling van

donderdag 8 november 2012 te Zingem

De 26 wandelaars bezochten vóór de eigenlijke start de Sint-Bavokerk van Zingem om daar één van haar twee merkwaardigheden te bekijken. Oorspronkelijk lag de vloer van de kerk (10de à 11de eeuw) een heel stuk lager dan nu. Dat is te zien aan de pijlers in het portaal die bijna tot aan hun kroonlijst in de grond zitten. De tweede merkwaardigheid is buiten te zien en dat is de wel zeer spitse kerktoren; heet daarom naaldtoren.
Van daar volgden we de ‘Wannenlappersroute’. Wanne = wis = wilgentwijg; wannenlappers waren herstellers van wilgenwissen manden. Het pad leidde ons tot aan ‘Meuleken ’t Dal’, de kleinste en oudste staakwindmolen van de provincie. Vanwaar de naam komt en het juiste jaartal waarin de molen er kwam is niet gekend.
In het zadeldak van de molen zit een balk met het jaartal 1154 op, maar het gaat waarschijnlijk en bijna zeker over 1754. Waarom 1754? Hierom: in de 12de eeuw gebruikte men Romeinse cijfers voor getallen en zeker voor jaartallen, en geen Arabische. Het cijfer zeven schreef men in de jaren 1700 zonder middelstreepje en het in de balk gekapte cijfer zeven lijkt verdacht veel op een 1 maar is het niet. Trouwens dat een stuk hout zolang meegaat is zeer onwaarschijnlijk. Wel zijn er in de archieven van de Sint-Baafsabdij rekeningen gevonden uit 1388 voor herstelwerken aan de molen. Hij maalde tot 1932 en werd in 1944 als monument beschermd, maar het Kadaster beschreef hem in 1952 als puin! Na verscheidene restauraties tussen 1968 en 1975 en nog wat opknapbeurten werd de molen en bijhorend molenaarshuisje eigendom van de provincie. In 1977 werden de omliggende percelen grond beschermd om de windvang van de molen te vrijwaren. In 1982 werd het molenaarshuisje beschermd en in 2002 werd de molen, voor de zoveelste maal, volledig gerestaureerd.
We vervolgden onze wandeling en waar de ‘Wannenlappersroute’ rechts afboog liepen wij rechtdoor tot in de Haagstraat in Asper. Daar draaiden we links af tot aan de Kerkhofstraat die we langs het kerkhof afliepen tot aan de Hulstraat. Daar ging het linksaf tot aan de Ommegangstraat, daar stapten we door tot in de eerste bocht waar we rechts een wegel introkken tot op Hof ten Hove, het neerhof van de voormalige Heerlijkheid van Hove. Het hof was omwald en omvatte een huis van ‘plaisance’, remises, stallingen en een ‘duyvekeet’; op een lichte verhevenheid stond het boerenhuis. Het huis van ‘plaisance’ is verdwenen, er rest nog wat van de omwalling en er staat nog een vervallen halve duiventoren. Alleen de boerderijwoning is nog geheel.
In de zoldering van de slaapkamer is in een balk het jaartal 1700 gekapt. Met voorafgaande permissie van de boer trokken we door zijn erf tot op Landdijk. We draaiden rechts op en volgden het baantje tot aan de Tragelstraat, waar we links afsloegen naar de Schelde. Van op het jaagpad zagen we Asper sas en daar trokken we naartoe. De werken aan het sas begonnen in 1919 en in 1923 werd de eerste aak geschut. De sluis heeft een saskom van 126 m bij 14 m, geschikt voor boten tot 1350 ton. Vroeger werden er 70 tot 80 schepen per dag versast, nu zijn er dat op drukke dagen toch nog een 60-tal. Terwijl wij daar stonden verliet een schip de sluis en voer de Beneden-Schelde op richting Merelbeke en een ander vulde daarna de kom om 2,5 m hoger de Boven-Schelde op te varen richting Oudenaarde. Naast het sas ligt ook een stuw, je weet wel dat gedoe met neergelaten en opgehaalde schotbalken. Ondertussen vertelde André, houder van een vaarbrevet, ons interessante weetjes over het waterpeil van het Schelde- en Leiebekken, over waterstanden, diepgang, e. d.
We verlieten het jaagpad en trokken Scheldekant in tot waar we links aan een veldweg kwamen.
Maar vooraleer die in te trekken keken we nog even naar de twee, 28 m hoge, staande wippen van de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan. De schuttersgilde werd in 1432 gesticht en organiseert er nu nog regelmatig schietingen op de staande wip.
De veldweg bracht ons langs veld en wei naar de Zingemse Damstraat, onderweg deden we aan voetverzorging door regelmatig even door de modder te ploeteren. Aan de Damstraat ging het rechtsaf tot aan de kruising met de Dijkstraat. Die volgden we tot aan het tweede huisje waartegenover we alweer een veldweg introkken.
Deze bracht ons terug in de bebouwde kom van Zingem en nu moesten we ons maar naar de naaldtoren oriënteren om ons eindpunt te bereiken.
De meesten veranderden van schoeisel om naar Café De Korenbloem te trekken voor een pannenkoek met…
De Korenbloem wordt uitgebaat door Grieken en dat hebben we ondervonden.
Alle consumpties waren er aan weggeefprijzen! Zó zullen zij nooit hun crisis te boven komen.

 Verslag: Daniël Van Renterghem


 

 

 

©copyright 2008 daniel.verbeke | feedback