AANDACHT - DRINGEND BERICHT

EREVOORZITTERSCHAP

Met éénparigheid van stemmen werd op de bestuursvergadering van 15 januari 2019 beslist het erevoorzitterschap aan te bieden aan Daniël Verbeke.

Het bestuur


OPROEP VAN DE VOORZITTER

Via de uitnodiging voor onze statutaire vergadering op 8 januari 2019 hebben jullie reeds kennis kunnen nemen dat ik op die datum einde mandaat ben.
Na 18 jaar goede samenwerking met verschillende gedreven bestuursleden, zowel huidige als vorige, zal ik de fakkel doorgeven aan de jonge generatie.
Al deze mensen hebben gedurende al die jaren het beste van zichzelf gegeven om van onze kring een levende kring te maken met een zeer gevarieerd aanbod aan activiteiten! Omdat zij steeds konden rekenen op de oprechte waardering van al onze leden hebben zij dit altijd met hart en ziel gedaan!

Na mijn vertrek blijven er nog 6 bestuursleden over en  die zullen zich ongetwijfeld verder inzetten voor de goede werking van onze kring.
Eind volgend jaar echter zullen er opnieuw 2 bestuursleden het bestuur verlaten, waardoor het aantal zal terugvallen op 4!
Daarom wil ik nu reeds een oproep doen aan al diegenen die zich willen inzetten om onze bestuursploeg te vervoegen, hun kandidatuur nu reeds kenbaar te maken. Zodoende kunnen zij in 2019 reeds deelnemen aan de bestuursvergaderingen om zich een idee te kunnen vormen voor welke activiteiten (ook administratieve taken) zij zich vanaf 2020 kunnen inzetten.

Ik ben ervan overtuigd dat er onder onze leden nog mensen zijn die het werk van al die voorgaande bestuursleden willen verderzetten.
Met nog 4 bestuursleden over zou het inderdaad quasi onmogelijk worden om nog al deze activiteiten te organiseren!

Alle leden rekenen op jullie!

Vriendelijke groeten,
Daniël Verbeke


BERICHT AAN ALLE LEDEN I.V.M. ONS KOG-KRANTJE

Gevolg gevend aan de vraag vanwege SOFO tot besparing op de verzendingskosten zal ons krantje vanaf de maand mei tweemaandelijks verschijnen!
Dit betekent ook dat vele activiteiten ruim op voorhand zullen worden aangekondigd.
Gelieve dus goed op de respectievelijke betaalblokken te letten indien u wenst deel te nemen aan een activiteit!

Ons krantje zal dus voortaan met volgende frequentie verschijnen:

Januari/februari
Maart/april
Mei/juni
Juli/augustus
September/oktober
November/december


WIJZIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Gelieve elke wijziging van adres, telefoonnummer of gsm, e-mailadres, overlijden van partner, onmiddellijk te melden op telefoon 03/434.33.26 of per mail aan info@koggent.be of via de website www.koggent.be “administratie/persoonlijke gegevens”.

Het bestuur.


BERICHT VOOR DE DEELNEMERS AAN ONZE ACTIVITEITEN

Het kan gebeuren dat deelnemers aan onze activiteiten (met inschrijving) om verschillende redenen niet aanwezig kunnen zijn (ziekte, andere verplichtingen e.d.) op de dag van de ingeschreven activiteit. Wij hebben daar natuurlijk alle begrip voor en danken de deelnemers om het bestuur daarvan op de hoogte te brengen.

Tot onze spijt moeten we echter regelmatig vaststellen dat ingeschreven deelnemers gewoon niet komen opdagen en dit zonder enige vorm van verwittiging!

We zouden het op prijs stellen dat deze leden toch de moeite zouden doen om ons te verwittigen. Ten eerste omdat dit de start van het bezoek onnodig vertraagt. Ten tweede omdat we dan eventuele reservedeelnemers (bij overboeking) kunnen verwittigen die dan wel kunnen deelnemen en ten derde uit respect voor alle andere deelnemers!

Wij danken u voor het begrip dat u in de toekomst hiervoor zal opbrengen.

Het bestuur.


OUDEREN- EN ZIEKENBEZOEKEN

Zoals reeds aangehaald in de toespraak van de voorzitter op de Statutaire Vergadering doen wij een beroep op ieder van onze leden om ons te helpen onze minder mobiele leden van 80 jaar of meer en onze langdurige zieke leden éénmaal per jaar te bezoeken.
Indien u interesse heeft voor dergelijk dienstbetoon, ook al kan je maar één bezoek afleggen, laat het dan weten aan:

Gisèle Lippens
Tel. 09/282.37.38
GSM 0485/31.40.87
Email: giselelippens@telenet.be


 

 

 

©copyright 2008 daniel.verbeke | gastenboek | feedback