AANDACHT - DRINGEND BERICHT

OPROEP VOOR NIEUWE BESTUURSLEDEN

Beste vrienden,

Zoals reeds op de statutaire vergadering werd medegedeeld zullen Gisèle en Martine, na vele jaren intensief meewerken, eind 2019 hun bestuursmandaat beëindigen.

Bij deze wil ik en het voltallige bestuur, een dringende warme oproep lanceren tot kandidaat-bestuursleden om de verdere werking van de kring te kunnen realiseren. De kring organiseert vele activiteiten: wandelingen, fietstochten, daguitstappen, ledenvergaderingen, bedrijfsbezoeken, petanquenamiddagen. En niet te vergeten, de fiets- en wandelvakantie.

Als we, vanaf januari 2020, maar met 4 bestuursleden meer zijn is het onmogelijk om een dergelijk pakket aan activiteiten nog te organiseren wat toch wel een heel spijtige zaak zou zijn.

Ben je graag bezig, organiseer je graag, werk je graag samen met andere mensen dan is een bestuursmandaat een ideale activiteit voor je. Er is de maandelijkse gezellige vergadering in de KBC-Toren waarin alles wordt besproken en de taken worden verdeeld. En… er zijn de activiteiten zelf waar je vele collega’s terug ontmoet en waar het er gezellig aan toe gaat.

Daarom:

Stel je liefst zo vlug mogelijk kandidaat, zodat je tijdens het laatste kwartaal van 2019 nog kan deelnemen aan de bestuursvergaderingen en activiteiten samen met de volledige ploeg, waardoor het gemakkelijker zal zijn om de taken over te nemen en te herverdelen onder de bestuursleden.

Contacteer ondergetekende of een van de bestuursleden. We kijken uit naar jullie reacties. Nieuw bloed brengt ook andere en frisse ideeën binnen en die zijn steeds welkom.

Marie-Paule Vermeulen
Voorzitter KBC Kring Gent
Gsm. 0476.65.00.26

Link bestuursleden:
https://www.koggent.be/basispaginas/bestuur.html


EREVOORZITTERSCHAP

Met éénparigheid van stemmen werd op de bestuursvergadering van 15 januari 2019 beslist het erevoorzitterschap aan te bieden aan Daniël Verbeke.

Het bestuur


BERICHT AAN ALLE LEDEN I.V.M. ONS KOG-KRANTJE

Gevolg gevend aan de vraag vanwege SOFO tot besparing op de verzendingskosten zal ons krantje vanaf de maand mei tweemaandelijks verschijnen!
Dit betekent ook dat vele activiteiten ruim op voorhand zullen worden aangekondigd.
Gelieve dus goed op de respectievelijke betaalblokken te letten indien u wenst deel te nemen aan een activiteit!

Ons krantje zal dus voortaan met volgende frequentie verschijnen:

Januari/februari
Maart/april
Mei/juni
Juli/augustus
September/oktober
November/december


WIJZIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Gelieve elke wijziging van adres, telefoonnummer of gsm, e-mailadres, overlijden van partner, onmiddellijk te melden op telefoon 03/434.33.26 of per mail aan info@koggent.be of via de website www.koggent.be “administratie/persoonlijke gegevens”.

Het bestuur.


BERICHT VOOR DE DEELNEMERS AAN ONZE ACTIVITEITEN

Het kan gebeuren dat deelnemers aan onze activiteiten (met inschrijving) om verschillende redenen niet aanwezig kunnen zijn (ziekte, andere verplichtingen e.d.) op de dag van de ingeschreven activiteit. Wij hebben daar natuurlijk alle begrip voor en danken de deelnemers om het bestuur daarvan op de hoogte te brengen.

Tot onze spijt moeten we echter regelmatig vaststellen dat ingeschreven deelnemers gewoon niet komen opdagen en dit zonder enige vorm van verwittiging!

We zouden het op prijs stellen dat deze leden toch de moeite zouden doen om ons te verwittigen. Ten eerste omdat dit de start van het bezoek onnodig vertraagt. Ten tweede omdat we dan eventuele reservedeelnemers (bij overboeking) kunnen verwittigen die dan wel kunnen deelnemen en ten derde uit respect voor alle andere deelnemers!

Wij danken u voor het begrip dat u in de toekomst hiervoor zal opbrengen.

Het bestuur.


OUDEREN- EN ZIEKENBEZOEKEN

Zoals reeds aangehaald in de toespraak van de voorzitter op de Statutaire Vergadering doen wij een beroep op ieder van onze leden om ons te helpen onze minder mobiele leden van 80 jaar of meer en onze langdurige zieke leden éénmaal per jaar te bezoeken.
Indien u interesse heeft voor dergelijk dienstbetoon, ook al kan je maar één bezoek afleggen, laat het dan weten aan:

Gisèle Lippens
Tel. 09/282.37.38
GSM 0485/31.40.87
Email: giselelippens@telenet.be


 

 

 

©copyright 2008 daniel.verbeke | gastenboek | feedback